• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Zotrvajte v súčasnom preventívnom a ochrannom režime, vyzýva rektor

Vážení návštevníci webových stránok Trnavskej univerzity v Trnave, vážení zamestnanci, študenti, kolegyne a kolegovia,

uplynuli už tri týždne od chvíle, keď sme na Trnavskej univerzite v Trnave prešili do režimu dištančného vzdelávania a dva týždne odo dňa, kedy sme uzatvorili naše budovy a aj naši zamestnanci začali pracovať z domu, resp. sú doma v režime pracovného voľna.

Som presvedčený, že sme takýmto postupom nielen naplnili "literu" príkazov Centrálneho krízového štábu SR, ale sme, a to je to podstatné, aj aktívne prispeli k faktu, že vírusové ochorenie je u nás nateraz pod kontrolou a nemá (verím, že ani nebude mať) fatálne následky. Chcem Vám za toto všetko, za Vašu disciplinovanosť, trpezlivosť a súčasne aj prácu v sťažených podmienkach úprimne poďakovať.

Súčasne Vás prosím o trpezlivé zotrvanie v súčasnom preventívnom a ochrannom režime, ktorý nás, verme tomu, čoskoro privedie k osobným stretnutiam a spoločnej práci na našich pracoviskách.

S úctou

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
rektor TU v Trnave