• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Výmenný pobyt pedagógov na Univerzite v Scrantone

Naši pedagógovia prof. Rusnáková a prof. Rusnák sa počas svojho pobytu na Univerzite v Scrantone podieľajú na výučbe tém, ktoré súvisia s globálnym zdravím, z pohľadu odborníkov zo Slovenska, ale aj so skúsenosťami z krajín, v ktorých pôsobili, či pôsobia.

Poslucháčov zaujala prednáška o projektoch Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU zameraných na Rómsku komunitu  v Bulharsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku.

Po prednáške  o legislatívnych rámcoch pre zdravie verejnosti v EU a Slovensku prebehla diskusia so študentmi a pedagógmi.

Počas nadchádzajúcich dní  čaká prof. Rusnáka a prof. Rusnákovú účasť na finálnych prezentáciách študentov a diskusiách s nimi.

Súčasťou pobytu sú taktiež prípravy plánov spolupráce na nadchádzajúce obdobie.

Výmenný pobyt pedagógov na Univerzite v Scrantone Výmenný pobyt pedagógov na Univerzite v Scrantone Výmenný pobyt pedagógov na Univerzite v Scrantone Výmenný pobyt pedagógov na Univerzite v Scrantone