Skočiť na hlavný obsah
Admin FZSP
14.04.2021

Vedecko – odborná   online  konferencia : Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacienta s COVID-19

V dňoch  9. – 10.4.2021 sa  pod záštitou Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity ,  Regionálnej komory SKS a PA a Fakultnej nemocnice Trnava konala online  vedecko-odborná konferencia na  mimoriadne aktuálnu tému dnešných dní: Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní  zdravotnej starostlivosti o pacienta s COVID19.  Konferencia bola určená pre sestry a pôrodné asistentky, verejných zdravotníkov, zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v odboroch LVM a sociálna práca, fyzioterapeutov, praktické sestry a ostatných zdravotníckych pracovníkov. Konferencia bola voľne prístupná na stránke Trnavskej univerzity v Trnave.

V priebehu dvoch dní odzneli  v dvoch blokoch prednášky, ktoré boli  účastníkmi vedeckej konferencie  na chate počas konferencie hodnotené ako veľmi zaujímavé a na vysokej  odbornej úrovni, o čom svedčí aj vysoká účasť na prednáškach:   v prvý deň konferencie 870 a  v druhý deň  850 účastníkov.

Naša  vrelá vďaka  patrí všetkým prednášajúcim, organizátorom konferencie, ale v neposlednom rade aj prítomným účastníkom, ktorí svojimi otázkami  v diskusii prejavili  svoje názory a postoje z klinickej praxe.

Vedecko – odborná   online  konferencia : Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacienta s COVID-19 Vedecko – odborná   online  konferencia : Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacienta s COVID-19

 

 

Tí , ktorí ste nemali možnosť sa zúčastniť vedecko-odbornej online konferencie pod názvom „Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacienta s COVID-19, ktorá sa uskutočnila dňa 9.4. – 10.4. 2021 si nájdete všetky prednášky v spracovaných videách. (Dodatočné pridelenie kreditov  už nebude možné)

Piatok 9.4.2021

 

Sobota 10.4.2021

 

 

 

Tešíme sa na stretnutie pri ďalších vedecko-odborných konferenciách.

Mgr.Eva Tomíkova,MPH - koordinátor konferencie
PhDr.Jana Čapská,PhD