Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Vedecko – odborná konferencia

Dňa 16. marca 2019 sa na pôde Trnavskej univerzity v aule Pazmaneum konala vedecko – odborná konferencia sestier a pôrodných asistentiek. Záštitu nad konferenciou prevzali prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová dipl. p.a. a dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity prof. MUDr. Jaroslav Slaný, PhD. Konferencia organizovaná SKSaPA v spolupráci s Regionálnou komorou SKSaPA Trnava, FZaSP TU a Fakultnou nemocnicou Trnava sa tešila hojnej účasti sestier a iných zdravotníckych pracovníkov.

Pozvanie na konferenciu prijali mnohí významní domáci odborníci v ošetrovateľstve ako Mgr. Zuzana Haladová - členka prezídia SKSaPA a Bc. Barbora Kapitánová - členka Rady SKSaPA. Úvodné slová patrili vedúcej Katedry ošetrovateľstva doc. PhDr. Andree Botíkovej, PhD., prezidentke Regionálnej komory SKSaPA Trnava  PhDr. Dagmar Richnákovej a vedúcej odboru ošetrovateľstva FN Trnava Mgr. Emílii Jamrichovej. Prezentované príspevky priniesli nové zaujímavé informácie a podnietili bohatú odbornú diskusiu. 

Na konferencii s organizačným zabezpečením pomáhali i študenti odboru Ošetrovateľstvo FZaSP TU.

Vedecko – odborná konferencia Vedecko – odborná konferencia Vedecko – odborná konferencia Vedecko – odborná konferencia Vedecko – odborná konferencia