• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI.

Dňa 6. novembra 2019 sa pri príležitosti 25. výročia založenia Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Nové trendy v ošetrovateľstve VI.  Záštitu nad konferenciou prevzala ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., rektor Trnavskej univerzity prof. PaedDr. René Bílik, CSc., dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. a župan Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozef Viskupič.

Šiesty ročník tohto vedeckého podujatia bol venovaný zaujímavým a aktuálnym témam z oblasti ošetrovateľstva ako sú transplantácie z pohľadu ošetrovateľskej starostlivosti, ošetrovateľská prax založená na dôkazoch, veda a výskum v ošetrovateľstve, či vzdelávanie v ošetrovateľstve. Pozvanie na konferenciu prijali mnohí významní domáci a zahraniční hostia. Odborný program konferencie bol koncipovaný do troch samostatných sekcií.

Úvodná sekcia v Aule Pazmaneum bola zamerané na oslavu  25. výročia založenia Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU a zúčastnili sa jej dôležité osobnosti a čestní hostia, ktorí stáli pri zrode jej založenia. Vedecká konferencia sprostredkovala odbornej verejnosti nové zaujímavé trendy v ošetrovateľstve, podnietila bohatú diskusiu, otvorila  priestor pre ďalšiu spoluprácu, čím sa pričinila o rozvoj odboru Ošetrovateľstvo.

Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI. Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI.