Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Týždeň fakulty - Trnavský samosprávny kraj

Dňa 13.3. 2019 sa uskutočnil posledný deň „Týždňa fakulty“ v priestoroch Trnavského samosprávneho kraja na Starohájskej 10 Trnava. Zamestnanci i klienti VÚC prejavili veľký záujem o poskytované služby všetkých štyroch katedier fakulty. Zástupcovia katedry ošetrovateľstva, laboratórnych vyšetrovacích metód a verejného zdravotníctva, rovnako ako v predchádzajúcich dňoch merali glykémiu, cholesterol, krvný tlak, kapacitu pľúc a záujemcom ponúkli možnosť vyskúšať si prakticky kardiopulmonálnu resuscitáciu. Katedra sociálnej práce prišla s ponukou sociálneho poradenstva a  pripravila krátke dotazníkové testy na meranie rizika syndrómu vyhorenia, na schopnosti riešiť konflikty, alebo aj  rizika workoholizmu.

Záujemci vyslovili želanie, aby sa podobná akcia konala aj v budúcnosti, lebo mnohí nestihli v časovom priestore všetky merania. Zapojili sa aj do skúšania kardiopulmonálnej resuscitácie.

Študenti sa zodpovedne akcie zhostili, za čo si zaslúžia pochvalu. Akciu prišiel podporiť aj pán župan, vyskúšal si kardiopulmonálnu resuscitáciu na modeli a vyjadril pochvalu nad nápadom a užitočnosťou prevencie.

Týždeň fakulty - Trnavský samosprávny kraj Týždeň fakulty - Trnavský samosprávny kraj Týždeň fakulty - Trnavský samosprávny kraj Týždeň fakulty - Trnavský samosprávny kraj Týždeň fakulty - Trnavský samosprávny kraj Týždeň fakulty - Trnavský samosprávny kraj Týždeň fakulty - Trnavský samosprávny kraj Týždeň fakulty - Trnavský samosprávny kraj Týždeň fakulty - Trnavský samosprávny kraj Týždeň fakulty - Trnavský samosprávny kraj Týždeň fakulty - Trnavský samosprávny kraj Týždeň fakulty - Trnavský samosprávny kraj