Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Sympózium Civilizačné ochorenia III

Sympózium Civilizačné ochorenia III. opäť predstavilo zaujímavé a aktuálne témy

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Trnava, pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Dr. h. c. Ing. Tibora Mikuša, PhD. a rektora Trnavskej univerzity v Trnave prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. pripravila v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku medziodborové sympózium Civilizačné ochorenia. Tretí ročník sa venoval duševným ochoreniam a ťažkým úrazom mozgu.

V dopoludňajšej sekcii si účastníci mohli vypočuť prednášky od odborníkov z oblasti psychiatrie a klinickej psychológie zamerané na problémy dnešnej doby, ktoré však často zostávajú tabuizované, ako sú syndróm týranej osoby z pohľadu súdneho znalca psychiatra, depresie a jej spojitosti s inými civilizačnými ochoreniami, syndrómu vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov , samovrážd a ich príčin, ako aj duševných problémov u dospievajúcich a u pracovníkov.

Popoludňajšia sekcia priniesla komplexný pohľad na úrazy mozgu z pohľadu epidemiológa, zdravotníckeho záchranára, neurológa, neurochirurga a psychológa.

Prednášky boli doplnené kazuistikami , fotodokumentáciou a video dokumentáciou, ktoré zvyšovali atraktívnosť prednášok. Účastníci mali možnosť po každej prednáške diskutovať s odborníkmi.

Sympózium sa tak ako po minulé roky tešilo vysokej účasti zo strany lekárov, sestier, iných zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov, ako aj akademických zamestnancov a študentov.