• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

SVETOVÝ DEŇ POHYBOM KU ZDRAVIU

10.5.2021

SVETOVÝ DEŇ POHYBOM KU ZDRAVIU

Move for Health Day

SVETOVÝ DEŇ POHYBOM KU ZDRAVIU

 

ŽIVOT je POHYB. Odporúčania odborníkov znejú: „Denne urobte 10 tisíc krokov“

Koľko krokov ste včera spravili pre svoje zdravie? A koľko ich urobíte dnes?

SVETOVÝ DEŇ POHYBOM KU ZDRAVIU

Od roku 2003 si každoročne pripomíname dôležitosť pohybu a telesnej aktivity  a benefity plynúce z aktívneho spôsobu života na ZDRAVIE človeka.

Pohybom sa zlepšuje aj celková odolnosť organizmu, udržiava sa stav sviežosti a mladosti a znižuje sa riziko poškodenia srdcovocievneho aparátu. Organizmus znovu nadobúda energetickú rovnováhu a psychickú pohodu.

 

Pohybová aktivita je základná biologická potreba človeka. Nedostatočná pohybová aktivita je kľúčový rizikový faktor pre vznik nadhmotnosti, obezity, cukrovky, diabezity, srdcovocievnych ochorení, niektorých onkologických ochorení, osteoporózy a iných chronických neprenosných ochorení.

Najvýraznejší vplyv pohybu je dokladovaný v povzbudzovaní srdcovo-cievneho systému (zníženie rizika rozvoja ochorení), zlepšení látkovej výmeny, odbúravaní tukov, cukrov, úprave pomeru „dobrého“ a „zlého“ cholesterolu (HDL a LDL), zlepšení hustoty a sily kostí, pozitívnom ovplyvňovaní funkcií pohybového aparátu, efektívnom súboji s obezitou, priaznivom efekte na psychický stav, eliminácii a zvládaní stresu.

Pripravila: PhDr. Iveta Vidi, PhD.