Skočiť na hlavný obsah
Admin FZSP
07.05.2021

SVETOVÝ DEŇ POHYBOM KU ZDRAVIU

10.5.2021

SVETOVÝ DEŇ POHYBOM KU ZDRAVIU

Move for Health Day

SVETOVÝ DEŇ POHYBOM KU ZDRAVIU

 

ŽIVOT je POHYB. Odporúčania odborníkov znejú: „Denne urobte 10 tisíc krokov“

Koľko krokov ste včera spravili pre svoje zdravie? A koľko ich urobíte dnes?

SVETOVÝ DEŇ POHYBOM KU ZDRAVIU

Od roku 2003 si každoročne pripomíname dôležitosť pohybu a telesnej aktivity  a benefity plynúce z aktívneho spôsobu života na ZDRAVIE človeka.

Pohybom sa zlepšuje aj celková odolnosť organizmu, udržiava sa stav sviežosti a mladosti a znižuje sa riziko poškodenia srdcovocievneho aparátu. Organizmus znovu nadobúda energetickú rovnováhu a psychickú pohodu.

 

Pohybová aktivita je základná biologická potreba človeka. Nedostatočná pohybová aktivita je kľúčový rizikový faktor pre vznik nadhmotnosti, obezity, cukrovky, diabezity, srdcovocievnych ochorení, niektorých onkologických ochorení, osteoporózy a iných chronických neprenosných ochorení.

Najvýraznejší vplyv pohybu je dokladovaný v povzbudzovaní srdcovo-cievneho systému (zníženie rizika rozvoja ochorení), zlepšení látkovej výmeny, odbúravaní tukov, cukrov, úprave pomeru „dobrého“ a „zlého“ cholesterolu (HDL a LDL), zlepšení hustoty a sily kostí, pozitívnom ovplyvňovaní funkcií pohybového aparátu, efektívnom súboji s obezitou, priaznivom efekte na psychický stav, eliminácii a zvládaní stresu.

Pripravila: PhDr. Iveta Vidi, PhD.