• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Svetový deň Downovho syndrómu

V nedeľu 21. marca 2021 si pripomíname Svetový deň Dawnovho syndrómu!

Zvyšujeme ním povedomie o tom, čo Downov syndróm je, čo znamená mať Dawnov syndróm, akú dôležitú úlohu majú ľudia s Dawnovým syndrómom v našich životoch a komunitách. Medzinárodná spoločnosť Dawnovho syndrómu (DIS) sa usiluje o zlepšenie vzdelávania, odbornej prípravy a začlenenie ľudí s Dawnovým syndrómom, ktorí majú právo na podporu poskytovanú na základe ich rozhodnutí, do spoločnosti. Aj pre nich je dôležité žiť nezávislý život. Preto je potrebné poskytovať im informácie formou, ktorej rozumejú, napríklad ľahko čitateľným textom, piktogramami, komunikačnými symbolmi, na základe ktorých sa môžu rozhodovať pre to, čo v živote potrebujú.

Aj  v tomto  roku  je  kampaň  na  Slovensku  podporená  výzvou   ,,Ponožková   výzva“. Svoje sympatie a podporu ľuďom s Dawnovým syndrómom môžete vyjadriť aj obutím ponožiek rôznych farieb či veľkosti.

Svetový deň Downovho syndrómu

Aj  v tomto roku je kampaň na Slovensku podporená výzvou ,,Ponožková výzva“. Svoje sympatie a podporu ľuďom s Dawnovým syndrómom môžete vyjadriť aj obutím ponožiek rôznych farieb či veľkosti.

Ďakujeme!
Spoločnosť Dedoles podporuje túto myšlienku na svojej stránke: https://www.ponozkovavyzva.sk/(link is external).

Za kolektív Katedry ošetrovateľstva
Alena Dziacka