Skočiť na hlavný obsah
Admin FZSP
16.11.2021

Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

Tretia novembrová streda každoročne patrí Svetovému dňu chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP). V tomto roku je to 17. november.

Údaje o počte sledovaných a liečených pacientov s týmto závažným ochorením na Slovensku každoročne prezentuje štatistika Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR. Dlhodobý vývoj poukazuje na zvyšujúci sa počet pacientov s týmto ochorením.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpí na CHOCHP celosvetovo až 64-miliónov ľudí a približne 3-milióny ľudí jej každoročne podľahne. WHO predpokladá, že v roku 2030 sa CHOCHP stane treťou najčastejšou príčinou úmrtí na celom svete. Primárnou príčinou CHOCHP je tabakový dym (aj ako dôsledok pasívneho fajčenia). CHOCHP momentálne postihuje už takmer v rovnakej miere ženy ako mužov. Podľa štúdií je to čiastočne v dôsledku zvýšeného užívania tabaku u žien v rozvinutých krajinách.

Chronická bronchitída je definovaná ako zápalové ochorenie dýchacích ciest, kde je prítomný produktívny kašeľ minimálne 3 mesiace dva po sebe idúce roky. Môže, ale nemusí byť prítomná porucha v priechodnosti dýchacích ciest. Pľúcny emfyzém je charakterizovaný abnormálnym trvalým rozšírením dýchacích ciest, jemných alveol a je spojený s deštrukciou pľúcneho parenchýmu. Poškodené alveoly prenášajú menej kyslíka do vášho krvného obehu. 

Príznaky CHOCHP zahŕňa chronický (dlho trvajúci), kašeľ, dýchavica, vykašliavania hlienov. Ak pociťujete dýchavicu, je dôležité aby ste navštívili svojho lekára, ktorý vám pomôže zistiť príčinu tejto dýchavice.

Aj keď je pravda, že približne 75% ľudí s CHOCHP sú súčasní alebo bývalí fajčiari, nie je to jediná príčina tohto ochorenia. CHOCHP  sa môže vyvinúť z pasívneho vystavenia voči dymu, alebo iným látkam znečisťujúcim ovzdušie, ako je prach z kremeňa, betónový prach alebo chemické výpary. Ak ste vyrastali v domácnosti, kde sa kúri alebo varí na ohni z dreva, môže to byť tiež rizikovým faktorom. Taktiež genetická porucha nazývaná nedostatok alfa-1-antitrypsínu môže spôsobiť CHOCHP.

Deň je určený na zlepšenie starostlivosti a informovanosti o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc po celom svete. Kľúčovými rizikovými faktormi sú fajčenie, znečistenie ovzdušia a vystavenie pracovnému prachu a chemikáliám.

Nebezpečná kombinácia: CHOCHP a koronavírus

Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

Chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP) každoročne podľahne viac ľudí ako rakovine pľúc a prsníka dohromady. V časoch pandémie je situácia ešte vážnejšia, keďže koronavírus postihuje najmä dýchací systém. Môže spôsobiť ťažký zápal pľúc, ktorý neraz končí u pacientov s CHOCHP fatálne. Pľúca sú primárnym cieľom koronavírusu. Vírus po vdýchnutí napadne tkanivá, čo spôsobuje zápaly a problémy s dýchaním, a ak sa infekcia ešte zhorší, môže sa vyvinúť zápal pľúc. Väčšina prípadov koronavírusu je mierna a dajú sa liečiť v domácom prostredí, v závažných prípadoch sa však môže vyvinúť syndróm akútnej respiračnej tiesne. Takýto stav si potom vyžaduje, aby boli pacienti napojení na ventilátor a na kyslík. Okrem ochrany pred vírusom (predovšetkým dodržiavanie zásady ROR – časté umývanie rúk, dodržiavanie odstupov, nosenie rúška) je preto pre pacientov s CHOCHP veľmi dôležité užívať predpísané lieky. Zle liečená alebo neliečená chronická obštrukčná choroba pľúc môže viesť k vážnym následkom, ak by sa pacient nakazil aj koronavírusom. Zásadný vplyv na zdravie pľúc má tiež fajčenie. Výpary z cigariet môžu spôsobiť zápal v pľúcach, ako aj zníženie pľúcnych a imunitných funkcií. Dlhodobí fajčiari a používatelia elektronických cigariet sú vystavení vysokému riziku infekcií. Ľudia, ktorí fajčia, majú päťkrát vyššiu pravdepodobnosť chrípky a dvakrát vyššie riziko zápalu pľúc. Odborníci sa zhodujú, že zahodenie cigariet je jedným z najlepších spôsobov ochrany pred vírusovými infekciami, a to vrátane koronavírusu.

Rizikové faktory CHOCHP

Fajčenie je jednoznačne najväčší rizikový faktorom a najčastejšou príčinou vzniku CHOCHP. Čím viac človek fajčí, tým sa úmerne zvyšuje aj riziko ochorenia. Na CHOCHP v priemere ochorie asi každý šiesty fajčiar, ktorý denne vyfajčí 20 cigariet a každý štvrtý spomedzi tých, ktorí vyfajčia denne 2 škatuľky cigariet. Ľudia, ktorí nikdy nevyskúšali cigarety, len zriedka ochorejú na CHOCHP, i keď aj pasívne fajčenie je jedným z rizikových faktorov. Ochorenie postihuje najčastejšie ľudí nad 40 rokov a vekom sa jeho výskyt v populácií zvyšuje. Priemerný vek v čase stanovenia diagnózy je 67 rokov. Viac ako polovica pacientov je však mladších ako 65 rokov. Ďalšie faktory, ktoré vplývajú na vznik ochorenia:

  • rizikové povolania– napr. ťažba dreva či uhlia, práce v prašnom alebo zadymenom prostredí,
  • rast a vývoj pľúc počas tehotenstva(fajčenie matky), pri narodení (pôrodná hmotnosť), v detstve a počas dospievania (časté infekcie) – ovplyvňujú pľúcne funkcie v dospelosti,
  • vystavenie škodlivinám– prašné či zadymené ovzdušie, cigaretový dym, vdychované škodliviny z prostredia, organický aj neorganický prach, chemické látky, výfukové plyny, dym z kúrenia či varenia drevom alebo biomasou,
  • astma– astmatici majú až 12-krát vyššie riziko, že ich postihne CHOCHP,
  • genetické faktory– rodinný výskyt ochorenia je však zriedkavý; rodená genetická porucha spôsobuje menej ako 1 zo 100 prípadov CHOCHP,
  • chronická bronchitída, infekcie dýchacích ciest.

CHOCHP sa dá predchádzať

Toto ochorenie nie je zvrátiteľné a poškodené pľúca už nikdy nebudú v pôvodnej kondícií. Dá sa však predchádzať tomu, aby vôbec v ľudkom tele nevzniklo.
Možnosti prevencie súvisia s ovplyvnením rizikových faktorov, ktoré rozvoj ochorenia spôsobujú. Ľudia by sa mali vyhýbať prašnému a zadymenému prostrediu. A druhým vážnym odporúčaním je, že by mali skoncovať s fajčením. Je to totižto to najdôležitejšie, čo musí človek pri prevencii CHOCHP urobiť. Ideálne je zahodiť cigarety skôr, ako stihnú pľúca poškodiť. No aj keď človek prestane fajčiť až vo včasnejších štádiách už vzniknutej CHOCHP, môže to významne ovplyvniť postup ochorenia a jeho prognózu do najbližších rokov. O najvhodnejšom a najúčinnejšom spôsobe odvykania sa môže každý poradiť v poradniach na odvykanie od fajčenia, ktoré pôsobia na celom Slovensku pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, alebo so svojím lekárom.

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.