Skočiť na hlavný obsah
Admin FZSP
29.11.2021

Svetový deň boja proti AIDS

Prvého decembra si od roku 1988 každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Je medzinárodným dňom venovaným zvyšovaním povedomia o pandémii AIDS spôsobené šírením infekcie HIV a smútku za tými, ktorí na túto chorobu zomreli. Jeho symbolom je červená stužka. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia.

Skorá diagnostika a včasná liečba znamenajú pre osobu s HIV infekciou dlhší a kvalitnejší život - dochádza k zníženiu prenosu vírusu na iné osoby, k zmenám sexuálneho správania a správania pri injekčnom užívaní drog. Najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV/AIDS je prevencia, to znamená vyvarovať sa rizikovému správaniu. Je potrebné poznať pôvodcu nákazy, jeho spôsob šírenia – teda cesty prenosu, podmienky za akých sa množí, príznaky ochorenia a hlavne dôsledky nákazy. Infekcia HIV – Ochorenie AIDS je nevyliečiteľné. Boj s následkami nákazy trvá celé roky.

HIV (Human Immunodeficiency Virus) je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti, ktorý spôsobuje AIDS. Tento vírus napáda imunitný systém človeka tým, že napáda a deštruuje T-bunky, znižuje ich počet a v konečnom dôsledku spôsobuje zlyhanie imunity.

AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome), známy tiež ako získaný syndróm imunitnej nedostatočnosti, je infekčná choroba ľudí vírusového pôvodu. Ide o konečné štádium HIV infekcie, keď človeku zlyhá imunitný systém a telo už nie je schopné brániť sa žiadnemu ochoreniu. Imunitný systém poklesne natoľko, že sa pre človeka stávajú nebezpečné, ba až smrteľné, aj bežné ochorenia ako nádcha, chrípka a podobne.

Vírus HIV sa prenáša troma hlavnými cestami:

  • sexuálnym prenosom
  • injekčnými ihlami a striekačkami, ktoré už boli použité infikovanými osobami
  • z matky na plod cez placentu, alebo na novorodenca pri dojčení kontaminovaným materským mliekom.

Testovanie je možné v Národnom referenčnom centre pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, vo väčších mestách na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a na oddeleniach klinickej mikrobiológie nemocníc. O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj všeobecného lekára. Nakazeným na Slovensku pomáhajú ambulancie pre dispenzarizáciu pacientov s infekciou HIV/AIDS v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Martine a v Košiciach.

Počet ľudí s HIV/AIDS neustále narastá a ochorenie je aj napriek všetkým snahám stále nevyliečiteľné a končí smrťou.

Prevencia je jediný a zároveň najúčinnejší prostriedok v zabránení šírenia infekcie HIV/AIDS. Základom prevencie je testovanie na HIV. Testovanie na HIV je nevyhnutné pre čo najrýchlejšie zahájenie liečby a zabezpečenie toho, aby všetci ľudia žijúci s HIV mohli viesť zdravý a produktívny život.

 

PhDr.Jana Čapská,PhD.
Katedra ošetrovateľstva