• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Stážový program na Mestskom úrade v Hlohovci

Mesto Hlohovec ponúka stážový program na Mestskom úrade v Hlohovci pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode úradu a získať praktické skúsenosti v rozličných oblastiach, ktoré sú súčasťou agendy mestského úradu.

Aktuálne, na obdobie október - december 2019, ponúkame stážový program na piatich odboroch pre piatich vybraných študentov. Viac informácií nájdu študenti v priloženom plagáte a na oficiálnej internetovej stránke mesta Hlohovec.

stážový program na Mestskom úrade v Hlohovci