• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Slávnostné poďakovania za reprezentovanie fakulty FZaSP

Dňa 25.11. 2019 sa študentky III.ročníka FZaSP, študijný odbor Ošetrovateľstvo stretli s p. dekanom prof. MUDr. Jaroslavom Slaným, CSc. za účelom poďakovania za reprezentovanie fakulty. Stretnutie prebiehalo v príjemnej a uvoľnenej atmosfére, kde sa p. dekan prívetivo zhováral so študentkami spolu s vedúcou katedry p. doc. PhDr. Botíkovou, PhD.

Pozvanie prijalo 11 študentiek, menovite  Bodzanová Anna, Borsuková Nikola, Fedorová Júlia, Frogáčová Zuzana, Gdovinová Monika, Kocunová Júlia, Kurucová Dominika, Zamborská Andrea, Talafusová Natália, Hardoňová Iveta, Kubaláková Elena, ktorým bola udelená pochvala za vzornú reprezentáciu fakulty v celoslovenskej súťaži "Florence roka 2019". Taktiež aj študentke Márii Makyňovej za pohotovú reakciu a poskytnutie prvej pomoci pri záchrane života študentovi v internátnej telocvični.

Študentky, ktoré sa zúčastnili súťaže, by sa tiež rady touto cestou poďakovali aj p. doc. PhDr. Silvii Putekovej, PhD., ktorá ich pripravovala na súťaž "Florence roka 2019", pretože aj vďaka doplnkovým prednáškam, ktoré pre nich zabezpečila boli úspešné pri súťažení. Dievčatá boli poctené za pochvalu, ktorú ani nečakali a budú sa snažiť prezentovať svoju profesiu naďalej, čo najlepšie.

Slávnostné poďakovania za reprezentovanie fakulty FZaSP Slávnostné poďakovania za reprezentovanie fakulty FZaSP Slávnostné poďakovania za reprezentovanie fakulty FZaSP Slávnostné poďakovania za reprezentovanie fakulty FZaSP Slávnostné poďakovania za reprezentovanie fakulty FZaSP Slávnostné poďakovania za reprezentovanie fakulty FZaSP