• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Reprezentácia Katedry VZ vo WHO

Počas zimného semestra absolvovala Mgr. Dominika Plančíková, PhD. stáž v Regionálnom úrade WHO pre Európu so sídlom v Kodani. V rámci stáže bola zapojená do aktivít programu Governance for Health a projektu Zdravé mestá. Podieľala sa najmä na príprave niektorých kľúčových nástrojov pre implementáciu 7. fázy projektu Zdravé mestá v regióne Európy a na príprave indikátorov pre evaluáciu prebiehajúcej fázy projektu.