• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Prezentácia projektovej činnosti Katedry verejného zdravotníctva FZaSP TU

Dňa 10. 11. 2021 sa v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnilo podujatie pod názvom „Prezentácia projektovej činnosti Katedry verejného zdravotníctva FZaSP TU“. Doktorandi, študenti a vedecko-výskumní pracovníci KVZ pripravili postery o šiestich projektoch. Projekty sa zameriavajú na riešenie vysoko aktuálnej problematiky COVID-19, vzdelávanie o očkovaní, neprenosné ochorenia a úrazy mozgu. Tri projekty sú financované v rámci programu Európskej únie Horizont 2020. Pripravené postery budú vyvesené v priestoroch budovy FZaSP TU a budú tak k dispozícii všetkým, ktorí sa zorganizovaného podujatia nemohli zúčastniť.

 

Zoznam prezentovaných projektov:

Prezentácia projektovej činnosti Katedry verejného zdravotníctva FZaSP TU Prezentácia projektovej činnosti Katedry verejného zdravotníctva FZaSP TU Prezentácia projektovej činnosti Katedry verejného zdravotníctva FZaSP TU Prezentácia projektovej činnosti Katedry verejného zdravotníctva FZaSP TU Prezentácia projektovej činnosti Katedry verejného zdravotníctva FZaSP TU Prezentácia projektovej činnosti Katedry verejného zdravotníctva FZaSP TU