Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Pozvánka na diskusné fórum

Výskumné centrum mikrobiológie, nemocničnej hygieny a prevencie infekcií FZaSP TU si Vás dovoľuje pozvať dňa 9. novembra 2018 o 13.30 na diskusné fórum. Témou bude problematika prevencie šírenia multirezistentných baktérií v zdravotníckych zariadeniach. Naším hosťom bude Yvet Lehar z Kanady, ktorá pôsobí ako infection control consultant v McGill University Health Centre Montreal, Quebec.

  Pozvánku nájdete tu

Tešíme sa na stretnutie s Vami !