Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Podstúpili by ste eutanáziu?

To je otázka, na ktorú mnohí nevedia odpovedať. Sú zdraví, plní energie a možnosť, že môžu rozhodnúť o ukončení svojho života je pre nich nepredstaviteľná. Nevyliečiteľne chorí ľudia, ktorí sú odkázaní na doživotnú pomoc iných, majú možno odvahu o eutanázii rozmýšľať, ale u nás je to stále nereálne.

Práve otázku eutanázie otvorili lekári a ďalší pozvaní odborníci, ktorí sa zišli na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity na jednej z konferencií „Etické problémy súčasnosti“ v rámci celoslovenského už 13. ročníka Týždňa vedy a techniky. Konferencie sa zúčastnili aj europoslanci Miroslav Mikolášik a Anna Záborská

„Ako už názov konferencie napovedá, riešili sa na nej etické problémy zdravotníctva a to zo strany teológov, zdravotníkov a tiež sociálnych pracovníkov. Starnutie populácie, problémy dlhodobo chorých, ale najmä problematika eutanázie boli najdiskutovanejšie“, povedala nám jedna z organizátoriek Kristína Grendová. Ako ďalej informovala, najmä z pohľadu cirkvi panuje na eutanáziu jednoznačný názor a síce, že aktívna eutanázia nepatrí do kresťanskej spoločnosti. „Pokiaľ ide o pasívnu eutanáziu, tam bola diskusia kvetnatejšia, no v konečnom dôsledku je výsledok podľa všetkých odborníkov rovnaký – jednoznačné nie“, dodala Kristína Grendová.

Aktívna eutanázia je povolená v štátoch Beneluxu. Podľa servera pravnenoviny.sk, „za aktívnu eutanáziu sa považuje cielené skrátenie života fyzickej osoby – umierajúceho – usmrtením, pričom ide o umelý zásah do záverečnej životnej fázy v záujme urýchlenia príchodu smrti. Pasívna eutanázia znamená zrieknutie sa opatrení predlžujúcich život pri smrteľne chorom. Obyčajne to značí nepokračovať v liekovej terapii, zanechať umelú výživu, odpojiť kyslík, transfúziu krvi či nepodať vitálne dôležité liek“.

Pripomeňme, že práve s eutanáziou sa pôvodne skloňoval aj prípad, ktorý sa stal približne pred rokom. V Poprade sa otec imobilného 24-ročného Dominika, ktorý sa narodil s poškodeným mozgom, rozhodol ukončiť jeho život. Syna odpojil od vzduchovej ventilácie, čo znamenalo jeho okamžitú smrť. Prípad bol však už prejednaný aj na súde a z pôvodnej žaloby ho súd zmenil na neúmyselné zabitie, keďže k odpojeniu došlo počas resuscitácie.

Uverejnil: www.globalnews.sk