Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Podpísanie Memoranda o vzájomnej spolupráci

V dňoch 20.4. a 21.4.2017  na základe iniciatívy doc. RNDr. Martiny Horváthovej, PhD. z Katedry LVM navštívili TU FZaSP  štyria vrcholoví predstavitelia Vysokej školy odborných zdravotníckych štúdií v Belehrade na čele s dekanom prof. dr. Dejanom Mitrašinovićom. Na prednáške pre študentov, a stretnutí s učiteľmi a vedením fakulty hostia predstavili partnerskú vysokú školu, jej históriu, poslanie, ponúkané študijné odbory, vrátane výučby odborníkov  pre medicínske laboratória. Dôležitou súčasťou programu  návštevy bolo podpísanie Memoranda  o vzájomnej spolupráci medzi oboma školami a diskusie o jeho naplnení vo vedecko-pedagogickej činnosti a  mobilite učiteľov aj študentov.