• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Odborná exkurzia v Ústrednej vojenskej nemocnici a Fakultnej nemocnici Motol v Prahe

V dňoch 9.-11. decembra 2019 sa študenti ošetrovateľstva - 3. ročník, denná forma, spolu s odbornými asistentkami Mgr. Gabrielou Doktorovou, PhD. a PhDr. Ivetou Vidi, PhD. zúčastnili odbornej exkurzie v dvoch vybraných zdravotníckych zariadeniach v Prahe – Ústrednej vojenskej nemocnici a Fakultnej nemocnici Motol. Oboznámili sa so systémom a organizáciou práce multidisciplinárnych tímov v komplexe zariadení ústavnej starostlivosti ako aj so špecifikami, najmä v oblasti využívania najnovších technologických zariadení v práci sestry.

Návšteva Ústrednej vojenskej nemocnici a Fakultnej nemocnici Motol v Prahe