Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Ocenenie Biele srdce pre PhDr. Alenu Uríčkovú, PhD. z Katedry ošetrovateľstva

Ocenenie Biele srdce pre PhDr. Alenu Uríčkovú, PhD. z Katedry ošetrovateľstva

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier pripravuje slávnostný galavečer, na ktorom budú ocenené sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú vo svojom ľudskom i profesionálnom rozmere výnimočné, ktoré si svojou vysokou profesionalitou, ale aj osobnostnými vlastnosťami zaslúžia našu úctu a vďaku.

Jednou z nich je aj PhDr. Alena Uríčková, PhD. – členka katedry ošetrovateľstva, ktorej bola udelená cena v kategórii sestra – pedagóg na republikovej úrovni. Slávnostné odovzdávanie ocenení Biele srdce na republikovej úrovni sa konalo dňa 18. 05. 2018 v Senci.

Srdečne blahoželáme !

Ocenenie Biele srdce pre PhDr. Alenu Uríčkovú, PhD. z Katedry ošetrovateľstva Ocenenie Biele srdce pre PhDr. Alenu Uríčkovú, PhD. z Katedry ošetrovateľstva Ocenenie Biele srdce pre PhDr. Alenu Uríčkovú, PhD. z Katedry ošetrovateľstva