• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Ocenenia počas Medzinárodného dňa sestier

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier pripravuje slávnostný galavečer, na ktorom budú ocenené sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú vo svojom ľudskom i profesionálnom rozmere výnimočné, ktoré si svojou vysokou profesionalitou, ale aj osobnostnými vlastnosťami zaslúžia našu úctu a vďaku. 
V tomto roku boli ocenené doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. – garantka študijného odboru Ošetrovateľstvo a vedúca Katedry ošetrovateľstva doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. v kategórii sestra – pedagóg na republikovej úrovni. 
Slávnostné odovzdávanie ocenení Biele srdce na republikovej úrovni sa konalo dňa 17. mája 2019 v Senci.
Všetky ocenené sestry a pôrodné asistentky prijme pán prezident Andrej Kiska 21. mája 2019 v prezidentskom paláci, ktorý prevzal záštitu nad uvedenou akciou.

Ocenenia počas Medzinárodného dňa sestier Ocenenia počas Medzinárodného dňa sestier Ocenenia počas Medzinárodného dňa sestier Ocenenia počas Medzinárodného dňa sestier Ocenenia počas Medzinárodného dňa sestier Ocenenia počas Medzinárodného dňa sestier