• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Nový vzdelávací program "Ošetrovateľská starostlivosť v komunite"

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce otvára v akademickom roku 2019/2020 nový vzdelávací program  "Ošetrovateľská starostlivosť v komunite" - špecializačné štúdium.

 

Garantujúce pracovisko: Katedra ošetrovateľstva FZaSP TU

Garant vzdelávacieho programu: doc. PhDr. Jana Martinková,PhD.

Termín podávanie prihlášok do: 16. 9. 2019

 

  Informácie o vzdelávacom programe

  Žiadosť o zaradenie na štúdium (prihláška)

  Doplňujúce informácie o vzdelávacom programe

  Vyhláška dekana č.2/2019 - O úhrade za špecializačné štúdia v odbore Ošetrovateľstvo

  Vyhláška dekana č.3/2019 - O študijnom poriadku pre špecializačné štúdiá v odbore Ošetrovateľstvo