• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Novoročný pozdrav dekana

Vážené a milé kolegyně a kolegové, studentky a studenti, přátelé a příznivci naší fakulty!

Na prahu nového roku bych Vám chtěl v prvé řadě poděkovat za vše, co jste pro naši fakultu udělali a děláte. Díky Vaší práci, ať v oblasti vědecké, studijní či společenské, se naše fakulta za 25 let své existence stala respektovanou součástí nejen slovenského, ale také i mezinárodního akademického světa, a neméně i našeho města a kraje...

Do příštího roku Vám přeji hodně píle, energie, odvahy a ve Vašem osobním životě pak především zdraví, spokojenost a Boží požehnání. Čeká nás náročný rok – rok 2020 bude rokem komplexní akreditace naší fakulty i rokem, ve kterém si sestavíme nový Dlhodobý zámer rozvoje fakulty – obě tyto skutečnosti mají zásadní strategický charakter na dalších 5 let… Jsem pevně přesvědčen, že úkoly, které nás čekají - s patřičným nasazením a pracovitostí nás všech-  se ctí zvládneme!

Dámy a pánové, přeji Vám i naší fakultě vše dobré v novém roce!

Jaroslav Slaný

Dekan