Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Návšteva Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici

Dňa 28.2. 2019 navštívili Strednú zdravotnícku školy v Považskej Bystrici tri študentky 2. ročníka odboru Ošetrovateľstvo Trnavskej univerzity, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za účelom reprezentovať svoj odbor a motivovať budúcich maturantov k štúdiu na vysokej škole. Odprezentovali dve prezentácie o škole a študentskom živote, ktorý na maturantov čaká. Žiaci sa aktívne zapájali, počúvali a pýtali sa. Zaujímali ich najmä otázky týkajúce sa ubytovania, stravovania a praxe. Dúfame, že sme ich dostatočne zaujali na to, aby sa od septembra stali študentmi Trnavskej univerzity v Trnave.

Návšteva Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici Návšteva Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici