• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Návšteva bratislavskej Živeny

Na pôde našej fakulty sme privítali vzácnu návštevu, zástupkyne bratislavskej ŽIVENY, spolku slovenských žien, PhDr. Alenu Bučekovú, súčasnú predsedníčku MO Bratislava a jej kolegyňu pani Lydku Brabcovú. 

Živena tento rok oslavuje 150 rokov od svojho vzniku. Členkami sú nielen ženy, ale aj muži všetkých vekových kategórií. Jej poslaním je pomáhať "hľadať a nachádzať nielen špecifiká ženského prístupu v politickej, ekonomickej, sociálnej i súkromnej sfére či možnosti sebarealizácie a osobnostného rastu, ale i nachádzať krásu všedného dňa" (www.zivena.net).

Pracovníčky katedry sa dohodli na kľúčových oblastiach spolupráce v nasledujúcom akademickom roku, najmä v oblasti pomoci jednorodičovským rodinám a seniorom.

Živena na FZaSP