Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Memorandum of Understanding

Memorandum of Understanding s kenským regionálnym ministerstvom zdravotníctva v Kwale County

Memorandum of Understanding s kenským regionálnym ministerstvom zdravotníctva v Kwale County

Dekan fakulty FZaSP TU, prof. Jaroslav Slaný, počas svojej zahraničnej pracovnej cesty v Keni na fakultnom špecifickom pracovisku v Kwale oblasti, podpísal dňa 13.augusta 2018 spolu s regionálnym ministrom zdravotníctva- Francis Gwama Mwatsahu, Ministry of Health, Kwale county, memorandum o vzájomnej spolupráci na tri roky.

V Kwale regióne naša fakulta pôsobí od roku 2010 a podpisom memoranda sa FZaSP TU ako i regionálne ministerstvo zdravotníctva v Kwale county zaviazali k pokračujúcej spolupráci v oblasti projektov rozvojovej spolupráce, vedecko-výskumných, vzdelávacích a tréningových aktivitách, na mobilitách našich pedagógov a študentov v Keni, na spoločnej príprave vedeckých článkov, monografií, účasti na konferenciách a seminároch, na rozvoji E-learningového vzdelávania a technickej podpore, a i. Podpísanie memoranda nadväzuje na dlhoročné partnerstvo s ministerstvom zdravotníctva a krajskou nemocnicou v Kwale. Potvrdením spoločného partnerstva v Kwale county je aj aktuálne prebiehajúci dvojročný projekt s podporou SlovakAid- SAMRS/2017/KE/1/2 s názvom „Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne Kwale pre zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad výskytom infekčných ochorení“.

Z podpisu memoranda ako i z pokračujúcej vzájomnej spolupráce sa tešíme.

Memorandum of Understanding s kenským regionálnym ministerstvom zdravotníctva v Kwale County Memorandum of Understanding s kenským regionálnym ministerstvom zdravotníctva v Kwale County