• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Memorandum of Understanding

Memorandum of Understanding - podpis vzajomnej spoluprace

V priebehu minulého týždňa sa na Katedre sociálnej práce udiala ďalšia významná udalosť. Dekan našej fakulty FZaSP prof. Slaný podpísal spolu s dekanom Faculty of Social Technology, Volga State University of Technology v Ruskej federácii prof. Vladimirom Shalaevom dokument s názvom Memorandum of Understanding, teda memorandum o vzájomnej spolupráci našich dvoch fakúlt.

Na základe tohto dokumentu budú fakulty spolupracovať na vzdelávacích a tréningových aktivitách, konferenciách, seminároch a výskumných aktivitách, na príprave monografií, vedeckých článkov či vzájomných návštevách učiteľov a študentov - na tzv. výmenných pobytoch. Z tejto spolupráce sa veľmi tešíme.

Ak ovládate ruský jazyk, môžete si o tejto udalosti prečítať aj na webovej stránke Volga State University.

Memorandum of Understanding - podpis vzajomnej spoluprace  Memorandum of Understanding - podpis vzajomnej spoluprace

Memorandum of Understanding - podpis vzajomnej spoluprace  Memorandum of Understanding - podpis vzajomnej spoluprace