• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work

V dňoch 7.-8. novembra 2019 sa konala medzinárodná vedecká konferencia Children in social work, ktorú organizovala Katedra sociálnej práce v spolupráci s Európskym výskumným inštitútom sociálnej práce (ERIS). Konferenciu otvoril dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., vedúca Katedry sociálnej práce doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. a hlavná organizátorka konferencie doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. 

Významným úvodným momentom konferencie bola plenárna prednáška Prof. PhDr. Ivety Radičovej, PhD., ktorá hovorila o nových trendoch v modernej spoločnosti a  ich vplyve na novú generáciu. Na tomto vedeckom podujatí odznelo i množstvo ďalších veľmi  zaujímavých a aktuálnych tém zaoberajúcich sa vzdelávaním detí pod záštitou Barbary Gasteiger Klicperi z Rakúska a o svojich skúsenostiach s intervenciou s deťmi a rodinami prišli prednášať významné hostky z Poľska.

Po úvodných prednáškach sa účastníci konferencie mohli obohatiť o nové vedecké a praktické poznatky a skúsenosti iných kolegov vo viacerých paralelne prebiehajúcich workshopoch vo štvrtok a v ďalších dvoch workshopoch v piatok. Vo workshopoch odzneli prednášky, ktoré sa orientovali do oblastí ako: dieťa a jeho zdravý vývoj, ochrana dieťaťa a rodiny, diverzita a sociálna inklúzia, práva dieťaťa a problematika násilia na deťoch a nové výzvy pre sociálnu prácu s dieťaťom a rodinou. Konferencia bola úspešne ukončená prednáškou Emmanuela Jovelina z Francúzka, ktorá bola venovaná komparácii prístupov k maloletým bez sprievodu v Európe.

Záverečné poďakovanie Briana Littlechilda z University of Hertfordshire (Anglicko) a hlavnej organizátorky doc. PhDr. Miriam Slanej, PhD. môžeme vnímať ako veľavýznamný okamih záveru konferencie. Okrem iného, pri príležitosti konferencie sme si vzácnymi fotografiami vystavenými v budove Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce pripomenuli nadchádzajúce tridsiate výročie nežnej revolúcie, ako pamätného momentu našej nedávnej histórie.

Týmto patrí všetkým účastníkom konferencie poďakovanie za jej bezchybný priebeh a tešíme sa na budúce stretnutia pri príležitosti ďalších, takýchto plodných a prínosných podujatí.

Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work