• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Magisterské promócie FZaSP TU

Dňa 19.2. 2020 boli na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce slávnostne promovaní úspešní absolventi Magisterského externého štúdia v programoch: Verejné zdravotníctvo a Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

Úspešným absolventom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa ďalších úspechov.

Magisterské promócie FZaSP TU Magisterské promócie FZaSP TU Magisterské promócie FZaSP TU Magisterské promócie FZaSP TU Magisterské promócie FZaSP TU