• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Koronavírus - Hrozí nám nová svetová pandémia?

Dnes 13:30 zasadne Núdzový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Ženeve, aby sa rozhodol, či situácia vyvolaná novým koronavírusom bude vyhlásená za mimoriadnu situáciu ohrozenia zdravia verejnosti medzinárodného rozsahu (Public Health Emergency of International Concern). Ak sa tak stane, vstúpia na celom svete do platnosti opatrenia, ktoré vyplývajú z postupov podľa medzinárodných zdravotných predpisov (International Health Regulations, 2005). To bude znamenať obmedzenia v cestovaní, obchode, a najmä aktiváciu národných a medzinárodných systémov ochrany pred šírením sa vírusu. Aj keď tento systém nebol ešte aktivovaný, niektoré letecké spoločnosti ako British Airways, United Airlines, American Airlines, Air Asia, Cathay Pacific, Air India, IndiGo, Lufthansa a Finnair oznámili, že znížia počet letov alebo úplne zrušia plánované lety do Číny.

Aká je podstata tejto rýchlo sa rozvíjajúcej situácie? Koncom roka 2019 bolo v meste Wuhan v Číne identifikovaných niekoľko prípadov pneumónie neznámej príčiny. Následne bol ako pôvodca identifikovaný nový kmeň vírusu zo skupiny koronavírusov a bol mu pridelený dočasný názov „2019-nCoV“. Koronavírusy sú veľkou skupinou vírusov, ktoré spôsobujú ochorenia od bežnej nádchy až po závažnejšie ochorenia, akými sú SARS alebo MERS. Patria medzi tzv. zoonotické vírusy, čo znamená, že sa prenášajú zo zvierat na ľudí. Bežné prejavy infekcie zahŕňajú respiračné symptómy, horúčku, kašeľ, či ťažkosti s dýchaním. V závažnejších prípadoch dochádza k pneumónii, závažnému akútnemu respiračnému syndrómu, zlyhaniu obličiek, či dokonca k smrti. K 29. januáru 2020 bolo potvrdených 7 783 prípadov, z ktorých bolo takmer 99 % zaznamenaných v Čínskej ľudovej republike. V rámci Európy bolo k dnešnému dňu potvrdených 10 prípadov nákazy koronavírusom (5 vo Francúzsku, 4 v Nemecku, 1 vo Fínsku). Celkovo bolo zaznamenaných 170 úmrtí v dôsledku nákazy novým koronavírusom, čo predstavuje smrtnosť (pomer zomrelých voči nakazeným) na úrovni 2 %. Práve toto číslo vyvoláva obavy, pretože sa približuje smrtnosti v dôsledku španielskej chrípky, ktorá začiatkom uplynulého storočia mala za následok viac obetí ako zomrelo v I. svetovej vojne (smrtnosť sa odhaduje na 3 – 5 %).

Ako sa chrániť pred ochorením? WHO vydala odporúčania na vykonávanie skríningu osôb na medzinárodných letiskách a v prístavoch za účelom detekcie symptomatických osôb. Skríning zahŕňa sledovanie symptómov ako je telesná teplota nad 38°, kašeľ, interview s cestovateľmi so symptómami respiračnej infekcie, s následným  lekárskym vyšetrením, testovaním na 2019-nCoV a izoláciou a liečbou potvrdených prípadov. Vzhľadom na aktuálnu chrípkovú sezónu je počet osôb s príznakmi respiračného ochorenia zvýšený, čo môže mať za následok zvýšené zaťaženie zdravotného systému.

Na bratislavskom letisku neboli zatiaľ zavedené žiadne opatrenia, nakoľko letisko nemá priame letecké spojenie s Čínou. Letiskám na Slovensku bol však zaslaný informačný materiál WHO týkajúci sa preventívnych opatrení v súvislosti s koronavírusom. Na Slovensku zatiaľ nebol potvrdený ani jeden prípad nového koronavírusu. Štandardné odporúčania na predchádzanie nákazy zahŕňajú umývanie rúk, zakrývanie si úst a nosa pri kašľaní a kýchaní, vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s osobami, ktoré prejavujú symptómy respiračného ochorenia.

Pozitívnou správou je, že na základe predchádzajúcich skúseností s vírusmi spôsobujúcimi SARS a MERS vedci pracujú na vývoji diagnostických testov a vakcíny proti novému koronavírusu.

Aktuálne relevantné informácie ohľadom koronavírusu 2019-nCoV môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

https://www.who.int/

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

https://medisys.newsbrief.eu/medisys/helsinkiedition/sk/home.html

Koronavírus - Hrozí nám nová svetová pandémia?
Kredit: Nilses / Wikimedia Commons.

Na základe informácií z odborných zdrojov zhrnula Mgr. Dominika Plančíková, PhD. z Katedry verejného zdravotníctva FZaSP TU.