Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Konferencia RES SOCIALIS - Sociálna práca v meniacej sa Európe

V dňoch 27. a 28. apríla 2017 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia RES SOCIALIS: Sociálna práca v meniacej sa Európe. Konferencia sa konala pod záštitou Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Toto vedecké podujatie bolo príležitosťou pre odbornú diskusiu o súčasnom postavení sociálnej práce, jej profesijnej identite ako aj najaktuálnejších trendoch v tomto odbore. Na konferencii svoje pozvané prednášky prezentovali významní hostia zo zahraničia. Prof. Juha Hämäläinen otvoril konferenciu svojou prednáškou na tému „Social work – profession and discipline“. Prof. Libor Musil  prednášal na tému „Pokus Bartletové o diskursivní stmelení rozdvojené profese“. Na konferencii sme mali možnosť vypočuť si aj prof. Sandra Cattacina, ktorý hovoril o „Inclusive sities. On rituals, welcome groups and migrant associations“. Súčasťou konferencie boli aj workshopy. Workshop zameraný na fenomenologický výskum viedol  prof. Roger Sages a workshop o forenznej sociálnej práci viedla prof. Jana Levická.  Konferencia nielen priniesla zaujímavé informácie a názory, ale podnietila aj bohatú vedeckú diskusiu a otvorila priestor pre ďalšiu spoluprácu.