Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Konferencia - Res Socialis s názvom Evaluácia včasnej intervencie

V piatok 11. mája 2018 zorganizovala Katedra sociálnej práce IV. ročník medzinárodnej vedecko - odbornej konferencie Res Socialis s názvom "Evaluácia včasnej intervencie".

V rámci konferencie vystúpili so svojimi príspevkami viacerí odborníci z oblasti včasnej intervencie. Jednalo sa o akademikov a praktikov zo Slovenska, Českej republiky a Ruskej federácie.

Svojimi prednáškami prispeli:
Mgr. Hradilková - zakladateľka včasnej intervencie v ČR;
MUDr. Kašparová - riaditeľka Centra komplexní péče pro děti s poruchami vývoje v pražskej nemocnici Motol;
Mgr. Salvetová - riaditeľka Centra raní péče v Ostrave;
Mgr. Mažárová a PhDr. Zaťková z CVI Trenčín;
PhDr. Tuláková z rehabilitačného centra Kováčová;
doc. Šmidová z Teologickej fakulty TU;
Dr. Šandorová z Univerzity v Pardubiciach;
manželia Ferencsikovci - zakladatelia Centra Liberta v Košiciach;
Mgr. Lichvár z UCM v Trnave;
doc. Kováčová - ktorá viedla workshop o biblioterapii;
Mgr. Spišáková - ktorá viedla workshop o muzikoterapii
Mgr. Mathéová - ktorá viedla workshop o delfinoterapii
Tiež zástupcovia našej Katedry - doc. Slaná, Mgr. Schmidtová a Dr. Molnárová Letovancová.

Svojím príhovorom prispel nielen dekan našej fakulty prof. Slaný, ale aj dekan Fakulty sociálnych technológií (Volga State University of Technology, Ruská federácia) - prof. Vladimir Shalaev. Záštitu nad konferenciou prebralo aj mesto Trnava v zastúpení viceprimátora Mgr. Lančariča a VÚC Trnava. Konferencia sa venovala viacerým tématickým okruhom --- evaluácii včasnej intervencie a jej typom, hodnoteniu včasnej intervencie očami rodičov, potrebám rodín s deťmi so ZP, súrodeneckým vzťahom, rehabilitácii detí so ZP či terapeutickým prístupom. Ďakujeme všetkým participantom za účasť a tešíme sa na ďalší ročník konferencie.

Prednaska na Res Socialis s názvom "Evaluácia včasnej intervencie" Prednaska na Res Socialis s názvom "Evaluácia včasnej intervencie" Prednaska na Res Socialis s názvom "Evaluácia včasnej intervencie"