Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Konferencia LVMvZ - Medziodborová spolupráca v laboratórnej medicíne

Dňa 7.novembra 2017 Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód FZaSP TU v spolupráci so Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov zorganizovala v rámci Týždňa vedy a techniky konferenciu s názvom "Medziodborová spolupráca v laboratórnej medicíne“.  Hlavnými tematickými okruhmi konferencie boli medziodborová spolupráca v molekulárno-genetickej diagnostike, v mikrobiológii,   v mikrobiológii životného prostredia a v diagnostike neinfekčných ochorení.  Na konferencii svoje pozvané prednášky prezentovali významní odborníci z oblasti laboratórnej medicíny. Konferenciu otvoril prof. Gustáv Kováč svojou prednáškou s názvom „Od monovalencii k polyvalencii: slovenská skúsenosť.“ Doc. Šíp prednášal na tému „Studium biochemických a biofyzikálních vlastností nukleových kyselin s využitím v terapii a laboratorní diagnostice“.  Na konferencii sme mali možnosť vypočuť si aj prof. Vojtaššáka, ktorý prednášal o nových možnostiach v regeneratívnej medicíne, prof. Ondrisku s témou prednášky o prevencii toxoplazmózy a prof. Bošáka s prednáškou s názvom „Ankylozujúca spondylitída a antigén HLA-B27“.   Konferencie sa zúčastnili odborníci z vysokých škôl, úradov verejného zdravotníctva, medicínskych laboratórií, a zo Slovenskej akadémie vied. Konferencia priniesla nielen zaujímavé informácie a názory, ale podnietila aj bohatú vedeckú diskusiu a otvorila priestor pre ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme všetkým tohoročným prezentujúcim za účasť.

Konferencia LVMvZ - Alua Rečník Konferencia LVMvZ - Alua Rečník Konferencia LVMvZ - Dekan FZaSP otvára konferenciu