Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Konferencia - 8. ročník medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti

V sobotu 12. mája 2018 zorganizovala Katedra sociálnej práce konferenciu s iným tématickým zameraním ako tomu bolo deň predtým 8. ročník medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti (skratka HPS).


Konferencia mala okrem hlavnej plenárnej sekcie ďalších 7 tématických okruhov:

  • Medicína v HPS
  • Ošetrovateľstvo v HPS
  • Spirituálne aspekty v HPS
  • Manažment a legislatíva v HPS
  • Sociálno - psychologické aspekty v HPS (ktorá bola podporená z projektu VEGA 1/0305/18)
  • Detská paliatívna starostlivosť (ktorá bola podporená z projektu APVV - 14 - 0646)
  • Challenges and Future Ideas in Hospice and Palliative Care

V rámci konferencie vystúpili so svojimi prednáškami mnohí odborníci v oblasti hospicovej a paliatívnej starostlivosti na Slovensku, v Českej republike a USA. Garantkou konferencie bola doc. Dobríková, prof. West a MUDr. Križanová. Ďakujeme všetkým participantom za účasť a tešíme sa na ďalší ročník, ktorý sa uskutoční v roku 2021.

Prednaska 8. ročník medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Prednaska 8. ročník medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Prednaska 8. ročník medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti