Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Imatrikulácie na FZaSP 2018

Imatrikulácie na FZaSP 2018

Dňa 26.9.2018 sa na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity uskutočnil slávnostný akt imatrikulácie študentov prvých ročníkov. Prvákov privítal na akademickej pôde dekan Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. a povzbudil ich v úsilí napredovať v náročnom štúdiu.

Na slávnosti zložili študenti imatrikulačný sľub, ktorým prisľúbili plniť si riadne povinnosti študenta Trnavskej univerzity v Trnave.

Imatrikulácie na FZaSP 2018 Imatrikulácie na FZaSP 2018 Imatrikulácie na FZaSP 2018