Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Imatrikulácie na FZaSP 2017

Dňa 27.9.2017 sa na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníkov Bc. stupňa.  Na slávnosti zložili študenti imatrikulačný sľub, ktorým prisľúbili plniť si riadne povinnosti študenta Trnavskej univerzity v Trnave.