• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Exkurzia v potravinárskych prevádzkach

Študenti 2. ročníka bakalárskeho stupňa odboru verejné zdravotníctvo sa v rámci predmetu Základy hygieny I. zúčastnili dvoch zaujímavých a prínosných exkurzií s Mgr. Rafajdus  PhD. MPH., Mgr. Melichovou a  Mgr. Plškovou.  Exkurzie konajúce sa dňa 20.11., prebiehali v prevádzke na výrobu plnených bagiet, sendvičov a twistíl Fekollini s.r.o. - Pierre Baguette a v prevádzke na výrobu proteínových tyčiniek Healthy Food Supplements s.r.o. Študenti si mali možnosť osvojiť, potvrdiť a odskúšať svoje teoretické vedomosti v praktických podmienkach.

Exkurzia v potravinárskych prevádzkach Exkurzia v potravinárskych prevádzkach