• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Exkurzia v NOÚ v Bratislave

Dňa 7.10.2019 sa študenti 2. a 3. ročníka denného štúdia v odbore ošetrovateľstva s doc. PhDr. Putekovú PhD., zúčastnili exkurzie v NOÚ v Bratislave.   V NOÚ nás srdečne privítali,  informovali nás o kritériách, ktoré by sme mali spĺňať ak by sme chceli pracovať v NOÚ. Jednou za základných kritérií pre výkon tejto práce bola ľudskosť. Sestra chce a nájde si čas na vypočutie pacienta, jeho ťažkosti, v prípade, že mu môže pomôcť, tak to aj urobí. Vedúce sestry nám priblížili jednotlivé oddelenia. Mali sme možnosť vidieť vybavenosť oddelení či prácu sestier, kde sme si všimli ústretovosť a ľudskosť sestier.  Z reakcií študentov hodnotíme exkurziu veľmi kladne. Na záver by sme sa chceli poďakovať NOÚ za milé privítanie a chutné občerstvenie. Ďakujeme!

Exkurzia v NOÚ v Bratislave