• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Exkurzia v Domove u rybníka Víceměřice

Dňa 10. 4. 2019 sa študenti 2. ročníka odboru Ošetrovateľstvo zúčastnili exkurzie v príspevkovej organizácii Domov u rybníka Víceměřice, ktorá sa nachádza v južnej časti Olomouckého kraja v okrese Prostějov. Domov u rybníka Víceměřice je pobytové zariadenie s celoročnou nepretržitou prevádzkou, ktoré svojim obyvateľom zabezpečuje komplexnú starostlivosť, prežívanie dôstojného a bezpečného života a súčasne ponúka aktivizačné a terapeutické činnosti (bazálna stimulácia, reminiscenčná terapia, ergoterapia, muzikoterpia ai.). Základným účelom a predmetom činnosti organizácie je poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti a liečebno-preventívnej starostlivosti osobám so zdravotným postihnutím, seniorom a seniorom trpiacim Alzheimerovou demenciou či iným typom demencie.

Domov zaisťuje klientom zdravotnú starostlivosť prostredníctvom praktických a odborných lekárov a ošetrovateľskú starostlivosť prostredníctvom vlastných zamestnancov. Všetok personál sa svojím prístupom k obyvateľom Domova snaží pri dôslednom napĺňaní Štandardov kvality sociálnych služieb vytvárať atmosféru, v ktorej sa obyvatelia skutočne môžu cítiť ako doma. O klientov sa stará odborne vyškolený personál a je zabezpečené kompletné technicko - hospodárske zázemie.

Návšteva zariadenia bola pre študentov veľkým prínosom, obohatila ich o množstvo nových poznatkov ohľadom fungovania služieb sociálnej starostlivosti v Českej republike a ponúkla dobrý príklad z praxe o možnosti prepojenia sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Študentov zaujali najmä bohaté možnosti aktivizácie klientov, vlastná Košíkareň, ručné tkanie výrobkov, hospodárstvo a starostlivosť o zvieratá.

O bohatý a zaujímavý program sa počas celej návštevy staral riaditeľ organizácie Mgr. Felipe Sánchez López, MBA spolu s vedúcimi jednotlivých úsekov, za čo im patrí veľká vďaka.  Pedagogický dozor počas exkurzie zabezpečovala ročníková vedúca PhDr. Oľga Kabátová, PhD. a doc. PhDr. Jana  Martinková, PhD. 

Exkurzia v Domove u rybníka Víceměřice Exkurzia v Domove u rybníka Víceměřice Exkurzia v Domove u rybníka Víceměřice Exkurzia v Domove u rybníka Víceměřice Exkurzia v Domove u rybníka Víceměřice Exkurzia v Domove u rybníka Víceměřice Exkurzia v Domove u rybníka Víceměřice Exkurzia v Domove u rybníka Víceměřice Exkurzia v Domove u rybníka Víceměřice Exkurzia v Domove u rybníka Víceměřice Exkurzia v Domove u rybníka Víceměřice Exkurzia v Domove u rybníka Víceměřice Exkurzia v Domove u rybníka Víceměřice