Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Exkurzia študentov ošetrovateľstva v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb

Dňa 15.11.2018 sa študenti prvého a druhé ročníka Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Katedry ošetrovateľstva Trnavskej univerzity spolu so svojimi vyučujúcimi PhDr. Oľgou Kabátovou PhD., PhDr. Andreou Lajdovou, PhD. a doc. PhDr. Silviou Putekovou PhD. zúčastnili exkurzie v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.

Na úvod nás privítala námestníčka generálneho riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť pani  PhDr. Oľga Sekaninová, ktorá nám poskytla všeobecné informácie o Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb. Oddelením zlyhávania a transplantácie srdca  nás sprevádzala vedúca sestra PhDr. Gabriela Šuttová.

V rámci exkurzii prebiehal v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb 3.ročník workshopu o problematike preležanín s názvom Stop dekubitom, kde bol bohatý edukačný program. Vidieť sme mohli praktické ukážky lepenia špeciálnych náplastí, polohovanie pacientov, výživové doplnky, ochrannú kozmetiku ai. V rámci exkurzie sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o problematike prevencie a liečby dekubitov.

Exkurzia študentov ošetrovateľstva v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb Exkurzia študentov ošetrovateľstva v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb