• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Edukačné videá pre pracovníkov s COVID-19

Doktorandka na katedre verejného zdravotníctva Mgr. Janka Prnová a Marek Duranský pripravili edukačné videá pre zdravotníckych pracovníkov ošetrujúcich COVID-19 pacientov a pre kňazov poskytujúcich pastoračnú službu týmto pacientom.

Obliekanie a vyzliekanie OOPP pri kontakte s pacientom s COVID-19
 
Používanie OOPP pri kontakte s pacientom s VVN