• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Dni zdravia - na pôde Trnavského samosprávneho kraja

Dňa 24.9.2019 TTSK v Trnave organizoval Dni zdravia pre verejnosť. V tento deň sa mohli zamestnanci i verejnosť dozvedieť niečo o svojom zdraví. Študenti študijných odborov Ošetrovateľstvo, Laboratórne vyšetrovacie metódy a Verejné zdravotníctvo spolu s pedagógmi mali možnosť participovať na tomto výnimočnom dni prospešného najmä pre verejnosť. Študenti predviedli svoje praktické zručnosti v nácviku prvej pomoci, v meraní krvného tlaku, kontroly hladiny glykémie či cholesterolu a meranie vitálnej kapacity pľúc (spirometria). Veríme, že akcia tohto druhu nebola posledná a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Dni zdravia - na pôde Trnavského samosprávneho kraja Dni zdravia - na pôde Trnavského samosprávneho kraja Dni zdravia - na pôde Trnavského samosprávneho kraja Dni zdravia - na pôde Trnavského samosprávneho kraja Dni zdravia - na pôde Trnavského samosprávneho kraja Dni zdravia - na pôde Trnavského samosprávneho kraja Dni zdravia - na pôde Trnavského samosprávneho kraja Dni zdravia - na pôde Trnavského samosprávneho kraja Dni zdravia - na pôde Trnavského samosprávneho kraja Dni zdravia - na pôde Trnavského samosprávneho kraja Dni zdravia - na pôde Trnavského samosprávneho kraja Dni zdravia - na pôde Trnavského samosprávneho kraja

foto zdroj: TTSK