• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

DNI PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE A METABOLICKÉHO SYNDRÓMU

Pečeň a metabolický syndróm

V dňoch 11.6.-12.6. 2021 sa zástupcovia Katedry verejného zdravotníctva aktívne zúčastnili konferencie Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu – Pečeň a metabolický syndróm. V bloku venovanom Katedre verejného zdravotníctva Trnavskej univerzity prezentovali prednášky zamerané na životný štýl, fyzickú aktivitu, výživu. V rámci medzinárodného projektu SUNI-SEA tiež prezentovali prednášky zamerané na epidemiológiu chronických ochorení v krajinách juhovýchodnej Ázie. Z  účasti na konferencii zástupcovia katedry  získali nové poznatky pre výučbu a nadviazali spoluprácu v novo-pripravovaných aktivitách.

doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. MPH., Mgr. Adriána Plšková, doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD. MPH. : Aktuálne pohybové návyky u adolescentov v rámci Slovenskej republiky.

Mgr. Adriána Plšková, doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. MPH, PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD. : Bremeno dietetických rizikových faktorov na Diabetes mellitus typu 2 v krajinách V4.

doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD. MPH., doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. MPH., Mgr. B. Orlická : Zdravotné uvedomenie a správanie obyvateľstva SR vo vzťahu k pohybovej aktivite.

doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD. MPH., doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. MPH., Mgr. Veronika Danihelová, Mgr. B. Orlická : Zmeny v stravovacích návykoch u dospelej populácie Slovenska.

Mgr. Michal Rafajdus, PhD., Mgr. Iveta Huňadyová : Zhodnotenie ergonómie u stredoškolákov počas dištančného vzdelávania v období pandémie COVID-19 vo vybranej škole v Lipanoch.

PhDr. Kristína Grendová, PhD. MPH., Mgr. Klaudia Bartková : Analýza asociácie vybraných voľnočasových aktivít a nadváhy u študentov vysokých škôl.

PhDr. Kristína Grendová, PhD. MPH., Mgr. Pham Phuong Truc : Epidemiológia kardiovaskulárnych ochorení a Diabetes mellitus 2. typu v Indonézii.

PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., Mgr. Adriána Plšková, Mgr. Dominika Plančíková, PhD., prof. MUDr. Martin Rusnák, PhD. : Zdravotná záťaž a trend vývoja Diabetes mellitus v Mjanmarsku : analýza v rokoch 1990-2018.

PhDr. Patrik Sivčo, Mgr. Juliana Melichová, PhD., prof. MUDr. Martin Rusnák, PhD., Mgr. Pham Phuong Truc, prof. PhDr. Marek Majdan, PhD. : Porovnanie medzinárodných odporúčaní pre Diabetes mellitus 2. typu v krajinách juhovýchodnej Ázie.

Mgr. Samuel Paulík, doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. MPH : Plnenie OVD študentmi verejného zdravotníctva FZaSP TRUNI.

DNI PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE A METABOLICKÉHO SYNDRÓMU DNI PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE A METABOLICKÉHO SYNDRÓMU DNI PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE A METABOLICKÉHO SYNDRÓMU DNI PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE A METABOLICKÉHO SYNDRÓMU DNI PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE A METABOLICKÉHO SYNDRÓMU DNI PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE A METABOLICKÉHO SYNDRÓMU