Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Deň otvorených dverí 2019

Dňa 23.1. 2019 prebiehal na FZaSP TU "Deň otvorených dverí".

Prítomných slávnostne privítal pán dekan Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. v Aule Pazmáneum, predstavená bola FZaSP Tu a následne boli prezentované jednotlivé študijné odbory. Záujemcovia sa tiež zúčastnili exkurzie Pavilónu klinických a laboratórnych disciplín v areáli FN Trnava.

Deň otvorených dverí 2019