• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Celoslovenské kolo ŠVOČ v odbore sociálna práca

Dňa 30. apríla 2019 sa na pôde Katedry sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnilo celoslovenské kolo študentskej vedeckej odbornej činnosti v odbore sociálna práca. Študenti súťažili v dvoch sekciách – bakalárskej a magisterskej. Naša fakulta mala zástupkyňu v bakalárskej sekcii. Súťaže sa zúčastnila študentka 3. ročníka Bc. štúdia Patrícia Ďurková s témou práce Chudoba z pohľadu verejnosti. V konečnom poradí sa umiestnila na 3. mieste a ukázala, že naši študenti sa v konkurencii študentov z viacerých slovenských univerzít a vysokých škôl nestratia.

Celoslovenské kolo ŠVOČ v odbore sociálna práca Celoslovenské kolo ŠVOČ v odbore sociálna práca Celoslovenské kolo ŠVOČ v odbore sociálna práca