Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

AMEN SAVORE - MY VŠETCI

Ak sa pozriete do kalendára významných spomienkových, pamätných a iných dní zistíte, že takmer každý deň si svetové spoločenstvo niečo pripomína. Niektoré termíny máme trvalo v hlave (ako napr. 8. marec) a iné si nevšimneme. Sú však také dni, ktoré je potrebné pripomínať, pretože sú poukazom na to, že svetové (a aj  lokálne) spoločenstvo potrebuje „trocha poopraviť“. Medzi takéto dátumy  na Slovensku určite patrí aj 8. apríl,  ktorý Medzinárodná rómska únia v roku 1990 vyhlásila za Medzinárodný deň Rómov.

AMEN SAVORE  - MY VŠETCI

Zaujímavé je, že napriek problémom, ktorým rómska komunita stále čelí, nie je tento deň chápaný ako „deň sťažností“. Naopak od jeho vzniku je chápaný ako príležitosť pre oslavu rómskej kultúry vo všetkých jej oblastiach. Mnohé podujatia sú organizované ako medzinárodné a tak sa dá 8. apríl chápať aj ako oslava európskej kultúry.

V tomto duchu mladšia časť Katedry sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovala aj podujatie, ktoré sa v aule FZaSP uskutočnilo 4. apríla 2018 – AMEN SAVORE.Pod taktovkou Mgr. Beáty Danišovej  pripravili pásmo slova a hudby, ktorým sme si  pripomenuli nielen niektoré historické udalosti, či pouvažovali spoločne o budúcnosti, ale užili sme si viaceré hudobné vstupy. O svoje hudobné umenie sa s nami podelili hudobná skupina Gypsy Kajko, hudobníci Jaroslav Irdza, Ján Kačo a Sebastián Vaškovič. Jazmínka Čambálová a Sofia Vaškovičová prispeli svojím krásnym prednesom prózy.  Medzi kultúrne zážitky je potrebné zaradiť aj výstavu fotografií Mgr. Juraja Štofeja, PhD., ktorá bola zameraná na prechodové rituály zo života Rómov.

AMEN SAVORE  - MY VŠETCI AMEN SAVORE  - MY VŠETCI AMEN SAVORE  - MY VŠETCI

Vedecko-odborným vstupmi podujatie obohatili prof. PhDr. René Lužica, ArtD., PhDr. Rastislav Pivoň, PhD., Mgr. Vlado Rafael, PhD. Mgr. Juraj Štofej, PhD,  Mgr. Ivana Šusterová a Mgr. Beáta Danišová.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli, že spoločne s nami si pripomenú Medzinárodný deň Rómov, zvlášť ďakujeme prof. MUDr. Jaroslavovi Slanému, CSc., dekanovi fakulty, ktorý nielen podporil myšlienku usporiadania podujatia, ale osobne  celé podujatie zahájil. 

Organizátorky a organizátori