• SK vlajka
 • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

17. máj Svetový deň hypertenzie

Svetový deň hypertenzie vznikol pod záštitou Svetovej ligy proti hypertenzii (WHL) a pripomíname si ho od roku 2005. Cieľom je podporovať povedomie verejnosti o hypertenzii a povzbudiť ľudí k prevencii a aktivitám proti tomuto “tichému zabijakovi”.

Podľa štatistík je potrebné pripomenúť, že približne 3 z 10 ľudí trpia hypertenziou na celom svete. Znamená to, že približne 1,8 miliárd ľudí na celom svete trpí hypertenziou a najprekvapujúcejšie je to, že 50% z nich vôbec nevie o svojom stave! A niektorí z tých, ktorí si aj uvedomujú svoj stav, neprijmú žiadne zmeny v svojom životnom štýle, pretože ich nič ani pri krititckých hodnotách krvného tlaku nebolí, ani nijako neobmedzuje.

Za vysoký tlak krvi považujeme u osôb nad 18 rokov opakovane zistené zvýšenie tlaku krvi (TK) na hodnoty 130/85 mmHg alebo vyššie pri aspoň dvoch z troch meraní v ambulancii. Optimálny TK je menej ako 120/80 mmHg.

Príznaky

Sú veľmi zriedkavé, no pri prudkom vzostupe TK môžu vzniknúť:

 • bolesti hlavy
 • závraty a hučanie v ušiach
 • búšenie srdca
 • krvácanie z nosa
 • tŕpnutie prstov rúk alebo nôh
 • ospalosť alebo zmätenosť

Príčiny

Vo viac ako 90% prípadov je príčina neznáma, ale rizikové faktory podieľajúce sa na vzniku zahŕňajú:

 • rodinná anamnéza vysokého krvného tlaku
 • pohlavie - u žien je vysoký krvný tlak až do klimaktéria menej častý ako u mužov, ale neskôr jej výskyt narastá a v 6. a 7. decéniu prevyšuje percento výskytu u mužov
 • rasa - výskyt je viac ako 2x vyšší u černochov, ako u belochov
 • starnutie
 • životný štýl
 • stres

Obezita, excesívne pitie alkoholu, fajčenie cigariet, vysoký prívod sodíka v potrave tiež zvyšujú riziko vysokého krvného tlaku.

Sekundárna hypertenzia je stav kedy sa identifikuje tzv. organická príčina (ochorenie urč. orgánu či systému tela) vysokého krvného tlaku. Po odstránení príčiny odstránime aj vysoký krvný tlak. Táto forma predstavuje asi 5-10% zo všetkých foriem hypertenzie.

Najčastejšie príčiny sú: ochorenia obličiek, endokrinné (hormonálne) ochorenia, gravidita, nezhubné nádory nadobličiek a iné.

Prevencia:

 • znížiť nadmernú hmotnosť
 • obmedziť prívod sodíka v potrave - menej ako 2,5mg denne
 • obmedziť prívod alkoholu - nie viac ako 20 - 30 g alkoholu denne (2 nápoje)
 • nefajčiť
 • zvýšiť aeróbnu fyzickú aktivitu - denne minimálne 20 min. (plávanie, behanie, bicyklovanie), minimálne 3-4 krát týždenne

Desatoro pacienta s hypertenziou:

 1. Zmeniť spôsob života, zostaviť si svoj vlastný rebríček hodnôt, v ktorom bude samozrejme na prvom mieste zdravie.
 2. Znížiť psychický stres – redukovať priveľký počet aktivít, vyhýbať sa časovej tiesni resp. vždy mať časovú rezervu pri dodržiavaní i banálnych termínov (odchod autobusu MHD), nevykonávať viac aktivít naraz resp. najprv dokončiť jednu a potom začať ďalšiu. Zvýšiť podporu okolia – cítiť podporu najbližšieho okolia v rodine, od priateľov, kolegov.
 3. Zvýšiť relaxačné aktivity – zaradiť pravidelné prechádzky, pasívny odpočinok a dostatok spánku, teplé a perličkové kúpele, autorelaxačné a jogínske techniky, nesúťažný šport, nestresujúce hobby.
 4. Zaradiť do týždňového programu minimálne 3x 40 minút vytrvalostného cvičenia (rýchla chôdza, jogging, plávanie, cyklistika, beh na lyžiach) pri pulzovej frekvencii 50-70% maxima resp. pri súčasnom výskyte chorôb srdca alebo iných chorôb podľa odporúčania odborného lekára.
 5. Nefajčiť.
 6. Znižovať postupne obsah soli v potrave a nahrádzať ich podľa potreby prírodnými rastlinnými koreninami, vyhýbať sa jedlám a nápojom s vysokým obsahom soli (údeniny, konzervované a instantné jedlá, niektoré minerálne vody).
 7. V potrave uprednostniť jedlá s vysokým obsahom vlákniny a vitamínov (5 kúskov ovocia alebo 500 g denne, surovú a sparenú zeleninu, celozrné výrobky), plnotučné mliečne výrobky nahradiť nízkotučnými (syry s obsahom tuku v sušine menej ako 30%), znížiť príjem živočíšnych tukov (maslo, žĺtka, červené mäso a výrobky z neho), zvýšiť príjem rýb a rybacích výrobkov, nevysmážať, nefritovať, variť v pare. Pri nadváhe zároveň redukovať kalorický príjem a zvýšiť energetický výdaj.
 8. Pri vysokom príjme alkoholu znížiť jeho konzumáciu na maximálne denne 2-3 dl vína alebo 0,3 – 0,5 l piva alebo 0,04 dl destilátu.
 9. Tieto zmeny je potrebné zavádzať postupne, nie naraz všetky. Kľúčom k úspechu je sústrediť sa na 1 alebo 2 zmeny a až po ich dosiahnutí a fixovaní sa zamerať na ďalšie.
 10. Pravidelne si doma merať krvný tlak v rovnaký čas ráno a večer, z nameraných hodnôt vypočítať priemerné hodnoty. Cieľom je dosiahnutie priemerných hodnôt nižších alebo rovných 135/85 mmHg. Používať kalibrované tlakomery, ktorých presnosť bola overená porovnaním so štandardným ortuťovým tlakomerom (pri elektronických tlakomeroch uprednostniť tlakomery, ktorých presnosť bola overená podľa protokolu BHS alebo AAMI.

 

Najväčším bohatstvom človeka je zdravie, preto investujme do prevencie. 

za kolektív Katedry ošetrovateľstva Silvia Puteková