Skočiť na hlavný obsah

Vedecko-výskumné, vzdelávacie a rozvojové aktivity Zahraničného pracoviska Keňa fotograficky zdokumentované na posteroch