Skočiť na hlavný obsah

Zoznam kandidátok za študentskú časť pre doplňujúce voľby do Akademického senátu Trnavskej univerzity v TrnaveU

 

  1. Kristína DÁVIDIKOVÁ - Verejné zdravotníctvo, 2. r. bakalárske štúdium
  2. Lucia JUREČKOVÁ - Verejné zdravotníctvo, 2. r. bakalárske štúdium
  3. Petra MIŤKOVÁ - Verejné zdravotníctvo, 2. r. bakalárske štúdium

 

V Trnave, 26.04.2023 

PhDr. Kristína Grendová, PhD. MPH. v. r.
predsedníčka volebnej komisie