Skočiť na hlavný obsah

Zomrel doc. RNDr. Ján Jakubík, CSc., spoluzakladateľ Trnavskej univerzity v Trnave

 

image-20231020134448-1

Dňa 2.10.2023 zomrel vo veku nedožitých 96 rokov doc. RNDr. Ján Jakubík, CSc., spoluzakladateľ TU v Trnave.

Doc. Jakubík sa narodil  1.12.1927 o Obci Lutila, okres Žiar nad Hronom. Študoval na Gymnáziu v Ružomberku a v Kremnici. Po ukončení gymnázia a vojenskej základnej služby študoval na Prírodovedeckej fakulte UK V Bratislave. Pôsobil ako učiteľ fyziky a matematiky v Starej Ľubovni, ako fyzik v Liečebni tuberkulózy a respiračných chorôb v Novom Smokovci. Neskôr pôsobil na Katedre lekárskej fyziky Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Vo svojej vedeckej kariére  sa venoval  výskumu spirometrických metód, bol autorom troch patentov.

Od roku 1992, vzniku  Trnavskej Univerzity, pôsobil ako študijný prodekan Fakulty humanistiky.  O dva roky neskôr pôsobil ako študijný prodekan novozaloženej  FOaSP a vedúci Katedry teoretických odborov. Rovnako pôsobil ako predseda AS TU. Bol dlhoročných členom Vedeckej rady FOaSP a neskôr členom a tajomníkom Vedeckej rady FZaSP. Pri príležitosti  10. výročia založenia TU bol odmenený zlatou medailou TU a pri príležitosti 15. výročia založenia FZaSP mu bola udelená  pamätná medaila FZaSP.

Pán docent ovplyvnil svojou prácou a svojim ľudským prístupom mnohých svojich študentov a kolegov, za čo mu ďakujeme!